Select Page

Prostatakreft: symptomer, tester og behandling

Prostatakreft er den vanligste kreft blant menn og den nest vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall blant amerikanske menn. Afroamerikanske menn er mer sannsynlig å få prostatakreft og dobbelt så sannsynlig å dø av sykdommen. US Food and Drug Administration...

Test av prostatakreft er på prøve

PSA-testen brukes ofte til å teste friske menn for å se om de har prostatakreft. Eksperter er imidlertid uenige om, når og hvordan PSA-testen skal brukes til dette formålet. Hovedetterforsker av studien, førsteamanuensis Stacy Carter, sa at denne studien er viktig...

Genet av kreftdrivere reduserer metastase ved prostatakreft

Interleukin 6 (IL-6) er et viktig cytokin som styrer celleoverlevelse og tumorvekst. Hyperaktiv IL-6 kan støtte kreftvekst, spesielt da den kontrollerer STAT3, som ble vist å ha en onkogen rolle i de fleste svulster. Mange terapier er derfor designet for å undertrykke...

Men når skal en mann få den behandlingen?

Avgjørelser om oppfølgingsbehandling etter prostatakreftoperasjon innebærer noen ganger et grunnleggende valg. Hvis kreften hadde funksjoner som forutsier at den kan komme tilbake, vil leger sannsynligvis anbefale strålebehandling. Men når skal en mann få den...