Select Page

Så hva er egentlig fokal terapi? Og hvilke barrierer trenger vi å overvinne før den blir gjort tilgjengelig?

Prostatakreft er landets nest vanligste kreft, med rundt 19.000 nye diagnoser hvert år. Denne typen kreft er multi-fokal, noe som betyr at den finnes på mer enn ett sted i prostata om gangen. Den største svulsten – kjent som indekslesjonen – er den viktigste kreft som kan spre seg til andre deler av kroppen og føre til redusert overlevelsesrate.

Fokal terapi retter seg mot og dreper bare indeks kreftceller med enten kryoterapi (frysing), høyintensitetsfokusert ultralyd (intens oppvarming), laserindusert interstitiell termoterapi (intens oppvarming) og irreversibel elektroporering (celledestruksjon). Tanken er at ved å ikke behandle hele prostata, kan de uønskede bivirkningene fra kirurgi eller strålebehandling unngås.

Men fokal terapi fungerer under forutsetningen om at denne indekslesjonen først og fremst er ansvarlig for tilbakevendende kreft, og at denne lesjonen på en pålitelig måte kan avbildes, biopsies og spesifikt behandles.

Det forutsetter også at målretting mot denne lesjonen for fokal behandling kan føre til tilsvarende langsiktige kreftoverlevelser sammenlignet med hel-kjertelbehandlinger som kirurgi eller strålebehandling – med færre bivirkninger. Og at hvis de ikke lykkes, kan disse terapiene introduseres trygt, uten å forverre bivirkninger.

Men hittil er disse antagelsene uprøvde.

Neste trinn for forskning

Det er for tidlig å rutinemessig anbefale fokal terapi for å behandle prostatakreft fordi det fortsatt er viktige spørsmål om sikkerheten og effekten. Mer spesifikt undersøker forskere følgende nøkkelområder.

Først er om indekslesjonen kan identifiseres nøyaktig. Mens en type magnetisk resonansavbildningsteknikk kalt multiparametrisk MR kan være i stand til å forbedre kreftidentifikasjon i prostata, har den også potensialet til å savne betydelige kreftformer.

Lese  Chemicals Co. Ltd., Dong-A Pharmaceutical Co.

Nåværende teknologi tillater ikke at en lesjon sett på MR kan sees pålitelig på en ultralyd, som er teknologi som for tiden brukes til å utføre biopsi. Dette betyr at det er potensial for feil både i diagnosen av kreft (dens størrelse, posisjon og hvor aggressiv den er) og den påfølgende fokusbehandlingen. Når alt kommer til alt, hvis du ikke kan se det, hvordan skal du biopsi det, men likevel alene behandle det nøyaktig?

For det andre er kreftkontrollfrekvenser etter fokale terapier stort sett ukjente sammenlignet med standard helkjertelbehandlinger (som kirurgi). I tillegg til dette har få rapporter om fokalterapi systematisk rapportert livskvalitetsutfall som inkontinens eller erektil dysfunksjon ved bruk av validerte verktøy. Som sådan er bivirkningene av disse behandlingene stort sett ukjente.

For det tredje er gjennomførbarheten, effekten og sikkerheten til hel-kjertelbehandlinger som brukes til å berge mislykket fokalterapi ukjent. Og virkningen av å la ikke-indeksskader ubehandlet er også ukjent.

Til slutt, uten noen formell definisjon av hva som utgjør behandlingssvikt, er det betydelige utfordringer med å bestemme hvordan pasienter skal følges etter fokal terapi.

Hva betyr dette for meg?

Fokal terapi er ikke en erstatning for aktiv overvåking, og menn med små krefter med lav risiko bør forsikres om at risikoen for kreftdød i løpet av en 10 til 15 år er ekstremt lav. For disse mennene er det trygt å overvåke situasjonen og bare få behandling hvis svulsten forverres. Dette unngår bivirkningene av unødvendige behandlinger.

Mangelen på klart bevis for overlegenhet med fokal terapi (eller til og med ekvivalens) til standardterapier i kreftutfall, og det stort sett ukjente spekteret og alvorlighetsgraden av bivirkninger, bør ikke undervurderes. Så hvis du trenger behandling, velg en av de velprøvde effektive terapiene som kirurgi eller strålebehandling.

Lese  Ser du dette kampbildet?

Hvis du ønsker å gjennomgå fokal terapi, er det viktig at du gjør det som en del av en formell klinisk prøve, med passende etisk komitégodkjenning, samtykke prosess og med strenge rapporteringskrav angående resultater og sikkerhetsprofil.

Er fokal terapi verdt å studere vitenskapelig? Svaret er helt ja, men under formelle kliniske prøveforhold. Er den klar for sanntid? Ikke i 2013.