Select Page

Hva er de langsiktige fordelene med PSA-screening for prostatakreft?

Fordelen med redusert dødelighet må balanseres mot skadene av overdiagnose.

16. juli 2020 • Av Chuck Green

Dele

  • 1 kommentar
  • Skrive ut

Rutinemessig bruk av den prostata-spesifikke antigen (PSA) -testen for å skjerme menn for prostatakreft kan ha fordeler som ikke er åpenbare i kortsiktige studier, ifølge en ny analyse beskrevet i en ekspertkommentar publisert i The New England Journal of Medicine.

"[Vi håper at en bedre forståelse av fordelene med PSA-testen vil hjelpe flere menn til å få riktig behandling til rett tid og redusere belastningen av metastatisk prostatakreft," seniorforfatter Jim Hu, MD, MPH, i Weill Cornell Medicine sa i en pressemelding.

Screening for PSA, et protein produsert av prostatakjertelen, kan avsløre tilstedeværelsen av prostatakreft, men det forteller ikke hvor avansert eller aggressiv det er, eller om det vil svare på behandlingen. Prostatakreft vokser vanligvis sakte, og det kan aldri forårsake symptomer. Et flertall menn diagnostisert med prostatakreft er over 65 år, og de fleste vil dø av andre årsaker.

Såkalt overdiagnose med rutinemessig screening kan oppdage prostatakreft som aldri ville ha utviklet seg til avansert eller dødelig sykdom. Et høyt PSA-nivå kan føre til invasiv oppfølgingsbiopsi og behandling med terapier som kan resultere i inkontinens, erektil dysfunksjon eller andre kroniske bivirkninger.

"Den overordnede beskjeden de siste åtte årene har vært mot PSA-testing. Bruken av den har avtatt betydelig som et resultat," sa Hu. ”Samtidig har metastatisk prostatakreft hos eldre menn økt etter å ha nådd et helt lavt nivå i 2011, slik vi har dokumentert i en tidligere studie. "

Lese  Markedet for erektil dysfunksjon overgår $ 2,95 milliarder innen 2020 - Cole Of Duty

Et par store screeningstudier så ut til å vise at rutinemessig PSA-screening ikke reduserte risikoen for å dø av prostatakreft signifikant, men en senere analyse satte spørsmålstegn ved disse funnene.

Basert på den nyeste forskningen, anbefaler US Preventive Services Task Force nå at menn i alderen 55 til 69 år bør ta en individuell beslutning om screening av prostatakreft i samråd med legen sin, og ta hensyn til deres spesifikke risikofaktorer og personlige preferanser.

Ved å bruke data fra de mer pålitelige av de to studiene og konservative antakelser, opprettet studieforfatterne en mikrosimuleringsmodell for å ekstrapolere reduksjonen i dødelighet på grunn av PSA-screening fra 16 år til 25 års oppfølging. Med lengre oppfølging ble overlevelsesfordelene med screening tydeligere.

"For tiden vurderer mye av det medisinske samfunnet PSA-testing som et eksempel på et screeningverktøy som er ineffektivt, i stor grad basert på kortsiktige data fra to studier," medforfatter Yaw Nyame, MD, ved University of Washington School of Medicine og Seattle Cancer Care Alliance sa i en pressemelding. "Resultatene våre viser at fortsatt opptjening av nytte over tid skaper et betydelig gunstigere bilde av verdien av screening."

Hu forklarte at de fleste menn som er diagnostisert med prostatakreft med lav risiko i dag, velger aktiv overvåking, som innebærer regelmessig overvåking med den hensikt å starte behandlingen hvis kreften utvikler seg, i stedet for å velge behandling med en gang.

"Vi håper organisasjoner revurderer verdien av PSA-testen i lys av våre estimater og reviderer anbefalingene," sa medforfatter Jonathan Shaog, MD, også av Weill Cornell Medicine. "Flere menn bør ha muligheten til å få fordelene av screening.