Select Page

Mange forskjellige typer prostatakreft kan ikke skilles ut ennå. Forskere har manglet diagnostiske verktøy for å nøyaktig skille de aggressive formene fra de mindre aggressive typene.

Noen pasienter krever aggressiv behandling av sykdommen, men dette er ikke alltid nødvendig. Manglende evne til å vurdere omfanget av kreft fører til at mange blir overbehandlet og påfølgende lider av unødvendige plager.

En Trondheim-basert forskningsgruppe ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ønsker å gjøre noe med dette. Forsker May-Britt Tessem er leder for teamet, som er tilknyttet MR Cancer Group ved NTNUs avdeling for sirkulasjon og medisinsk bildebehandling.

Det europeiske forskningsrådet, tilknyttet EU, er så imponert over arbeidet til Tessem-gruppen at Tessem har blitt tildelt et prestisjetunge European Research Council (ERC) Starting Grant for sin forskning på prostatakreft.

Å skille høyrisiko kreftformer

Tessem driver grunnleggende forskning på prostatakreft. Forskningsgruppen jobber med MR-prostata.

Gruppen ønsker å finne kliniske diagnostiske markører som kan bidra til å forhindre overbehandling med tilhørende bivirkninger og redusert livskvalitet. Samtidig håper forskerne å identifisere de mest høyrisikotilfellene.

For dette formål har Tessem og hennes kolleger som mål å gi informasjon om den molekylære signaturen til hver pasient.

Ny teknologi

I forskningsprosjektet som støttes av EU, går Tessem fra å studere en type kreft i en cellelinje til å hente vev fra prostatakreftpasienter i store vevsbiobanker.

«For å gjøre dette bruker vi ny og banebrytende bildebehandlingsteknologi, kalt» multi-omics-teknologi «,» sa hun.

Den nye teknologien muliggjør en tredimensjonal oversikt over vevet og hva det består av.

Teknologien vil bli brukt på en og samme vevsprøve fra rundt 1000 pasienter. Disse prøvene kommer fra høykvalitets biobanker ved NTNU og St. Olavs Hospital: MR Biobank, Biobank 1 og MR-Guided Biopsies.

Lese  Prostatakreft: Hvordan kan vi bestemme når vi skal behandle?

På vei til en løsning

Tessems gruppe bygger på en av sine nylige funn. Gruppen har oppdaget to metabolske biomarkører, som er stoffer i kroppen som kan analyseres og som forteller oss noe om kroppens tilstand.

Disse to spesielle biomarkørene kan avsløre informasjon om prostatakreft. Biomarkørene ser ut til å avgjøre om pasienter med prostatakreft sannsynligvis vil komme tilbake etter operasjonen, slik at de kan være viktige markører for aggressiv prostatakreft.

Markørene kan gjøre det lettere å oppdage livstruende typer prostatakreft som krever rask og personlig behandling. Disse kan oppdages før du får behandling i en MR-skanner.

Denne metoden kan bli en viktig vei for å utvikle nye medisiner.

British Journal of Cancer har akseptert og vil snart publisere forskningsgruppens funn.

Store konsekvenser

Mangelen på gode diagnostiske verktøy har store konsekvenser. Pasientundersøkelser innebærer en risiko for infeksjon, noe som er spesielt problematisk hos pasienter med antibiotikaresistens.

Foreløpig har selv menn med en ikke-livstruende form for prostatakreft fjernet prostata, mottatt strålebehandling og blir sterilisert fra hormonbehandling. Vi vet at behandling av prostata gir mange pasienter en sterkt redusert livskvalitet og betydelige bivirkninger som inkontinens, erektil dysfunksjon og depresjon – i noen tilfeller ender med selvmord.

Å forhindre overbehandling er således et veldig viktig aspekt av gruppens mål.

Tessem er den fjerde NTNU-forskeren i Horizon 2020-forskningsprogrammet som mottar denne typen ERC Starting Grant, og den første kvinnen. Finansieringen på EUR 1,5 millioner fordeles på fem år.