Select Page

"Det som opprinnelig startet som en markedsstressepisode, ble et ekte makrosjokk ettersom smitte av COVID-19 spredte seg over verdensøkonomier og ikke lenger ble holdt inne for Kina," sa Jeremy Gatto, investeringssjef i Unigestion.

"Vi har slått oss mer defensive og har nedskåret porteføljen, i stadig større grad mot kontanter. Uovertrufne markedsforstyrrelser har resultert i at defensive eiendeler gir mindre beskyttelse og likviditet for å tørke opp, noe som gjør kontanter attraktive."

BofA kalte tiltakene "Frykt og avsky", og la til at "krasj reflekterte frykt for økonomisk lavkonjunktur, mislighold av gjeld, tvunget avvikling av Wall Street og politisk impotens eller inkompetanse."

Institute of International Finance (IIF) bemerket et "plutselig stopp" i ikke-hjemmehørende porteføljestrømmer til fremvoksende markeder, et nyttig mål for risikovillighet.